25.4.17

Ongoing classes on Kingsday - Koningsdag is er les!

Classes are ongoing this Thursday:

17:30 - 19:00 Marlies
19:30 - 21:00 Tinus

You are very welcome to join us!!

9.4.17

Pranayama workshop zaterdag 22 april 2017

-scroll down for English- 


Workshop Pranayama (ademhaling)


Prana is de Sanskriete term voor levenskracht of vitale levensenergie. Ayama betekent beheersing en yama betekent verlengen.

In deze workshop neem ik je mee op reis om te ontdekken wat ademhaling kan doen voor je fysieke lijf, je mentale staat en je emotionele welbevinden.

De inhoud van de workshop is gebaseerd op Pralaya Yoga technieken, wetenschappelijk onderzoek en persoonlijke ervaring. Mijn grote inspirator en docent is Robert Boustany, grondlegger van pralaya Yoga.


Je leert in deze workshop:
- op celnivo meer zuurstof genereren
- ademhaling te verlengen
- vitaliteit en levensenergie te vergroten
- reinigingstechnieken voor de darmen
- openen van het middenrif
- voelen van bindweefselketens van middenrif naar benen
- yogahoudingen om deze lijnen te openen
- concentratie en rust door de aandacht naar binnen te richten

In deze workshop wordt er niet aangegeven wat de beste manier van ademhalen is, er worden allerlei technieken aangereikt die je zelf kunt ervaren en toepassen in jouw eigen expertise (zingen, dansen, sporten). Je leert wat jouw voorkeursademhaling is en hoe je op andere manieren en plaatsen kunt ademen.

Alle technieken kunnen op je eigen nivo worden geoefend. Sommige technieken doen we gezamelijk zodat je een gevoel krijgt van hoe deze werkt.

De workshop is geschikt voor alle nivo's.
Ik kijk ernaar uit je te zien!

Datum: zaterdag 22 april 2017
Tijd: 9:00 - 11:30 incl thee en versnapering
Plaats: Kloosterkade 159C
Investering: 25 euro, overmaken op IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 t.n.v M.C. de Koning

Contact:
info@pralayayoga.nl
06-24918780
Maximaal aantal studenten: 14


-----------------------------------------------------------------------------
Workshop Pranayama (breathing)


Prana is the Sanskrit word for life force or vital energy. Ayama means control and yama means to extend.
Now control might sound a bit too forced .... but in this workshop I will take you on an adventure to discover the laws of breathing and what that can do for your physical body, your mental state and your emotional well-being.

The content of the workshop is based on Pralaya Yoga techniques, scientific research and personal experience. My great inspiration and teacher is Robert Boustany, founder of Pralaya Yoga.


You will learn in this workshop:
- generate more oxygen on a cellular level
- prolong breathing
- increase vitality and life energy
- cleaning techniques for the intestines
- opening of the diaphragm
- feeling the connective tissue trains running from diaphragm to legs
- learn yoga postures to open these lines
- concentration and calm by focusing inward

In this workshop, the best way to breathe is not specified, all kinds of techniques are provided so you can experience these and apply your own expertise (singing, dancing, sports). You will learn what your preferable way of breathing is and how to breathe in different ways and places.

All techniques can be practiced at your own level. Some techniques we do together so you get a sense of how this works.

The workshop is suitable for all levels.
Hope to see you!

Date: saturday 22nd of April
Time: 9:00 - 11:30 including tea and a snack
Place: Kloosterkade 159C
Investment: 25 euro,on IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 M.C. de Koning

Contact:
info@pralayayoga.nl
06-24918780
Maximum places: 14

14.3.17

Change in class times!!

From now on, sunday classes have a different timing!

beginner 9:30 - 11:00
experienced 11:00 - 12:30


Hope to see you soon!
Marlies