Rooster & Prijzen

Inschrijven

Schrijf je in via: 
https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Wijzigingen van een les staan in Momoyoga.


Rooster


Dinsdag avond
18:30 - 19:45 alle nivo's - Jan
21:00 - 22:00 online live! - Marlies

Woensdag
17:30 - 18:45 alle nivo's Michelle

Donderdag

18:30 - 20:00 alle nivo's - Jane

Vrijdag ochtend
7:00 - 8:30 alle nivo's - Marlies
8:30 - 10:00  alle nivo's - Marlies

Zaterdag
9:00 - 10:30 alle nivo's - Michelle

Zondag

9:30 - 11:00 beginners - Marlies
11:00 - 12:30 met ervaring - Marlies


Groepslessen duren 90 minuten, je kunt op ieder moment beginnen, aanmelden van tevoren wordt gewaardeerd maar hoeft niet.


Prijzen groepslessen

€ 10    kennismakingsles, de tweede les is gratis (binnen 7 dagen)    
€ 16    losse les
€ 70    5 lessenkaart  (9 weken geldig, € 14 per les)
€ 120  10 lessenkaart (12 weken geldig, € 12 per les)
€ 165  15 lessenkaart (15 weken geldig, € 11 per les)
€ 200  20 lessenkaart (10 weken geldig, € 10 per les)

Voorwaarden:
- ingangsdatum lessenkaart is de dag van de eerste les
- betaling overmaken via www.momoyoga.nl/pralayayoga OF uiterlijk op de startdatum overmaken op IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 t.n.v. M.C. de Koning
- leskaarten staan op naam van één persoon


Studentenprijzen

Voor (aantoonbaar) full-time studenten, kunstenaars, dansers en muzikanten is er een korting op de normale prijzen van 20%.

€ 10    kennismakingsles, de tweede les is gratis (binnen 7 dagen)    
€ 13    losse les
€ 56    5 lessenkaart  (9 weken geldig, € 11,20 per les)
€ 96    10 lessenkaart (12 weken geldig, € 9,60 per les)
€ 132  15 lessenkaart (15 weken geldig, € 8,80 per les)
€ 160  20 lessenkaart (10 weken geldig, € 8 per les)

Voorwaarden zijn gelijk aan die van de normale kaarten.Signing in

Sign in for classes: https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Changes in the schedule will be in Momoyoga.

Schedule 

Tuesday evenings
18:30 - 19:45 all levels - Jan
21:00 - 22:00 online live! -- Marlies

Wednesday evenings
17:30 - 18:45 - Michelle

Thursday evenings
18:30 - 20:00 all levels - Jane

Friday mornings
7:00 - 8:30 all levels - Marlies
8:30 - 10:00 all levels - Marlies

Saturday 
9:00 - 10:30 all levels - Michelle

Sunday
9:30 - 11:00 beginners - Marlies
11:00 - 12:30 experienced - Marlies

Group classes take 90 minutes, you can start anytime, feel free to contact us if you'd like to attend a class.

Pricing group classes

€ 10   first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 16   single class
€ 70   5 class card (exp 9 weeks, € 14 per class)
€ 120 10 class card (exp 12 weeks, € 12 per class)
€ 165 15 class card (exp 15 weeks, € 11 per class)
€ 200 20 class card (exp 10 weeks, € 10 per class)

Conditions:
- startdate of the classcard is the day of the first class
- payment thrue www.momoyoga.nl/pralayayoga OR on the startdate at the latest, deposit on IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 M.C. de Koning
- multiple class cards are personal and can't be used by others.
Studentpricing

For (demonstrable) full-time students, artists, dancers and musicians there is a 20% dicount on the normal pricing.

€ 10     first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 13   single class
€ 56   5 class card (exp 9 weeks, € 11,20 per class)
€ 96   10 class card (exp 12 weeks, € 9,60 per class)
€ 132 15 class card (exp 15 weeks, € 8,80 per class)
€ 160 20 class card (exp 10 weeks, € 8 per class)

Conditions are the same as regular class cards