Rooster & Prijzen

Inschrijven

Je kunt op ieder moment beginnen, aanmelden van tevoren via 
https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Wijzigingen van een les staan in Momoyoga.Online Rooster


Alle lessen zijn Pralaya Yoga en geschikt voor alle nivo's

Maandag

20:30 - 21:30 online alle nivo's - Dorien

Dinsdag
21:00 - 22:00 online alle nivo's - Marlies

Woensdag

10:00 - 11:00 online alle nivo's - Marlies
19:30 - 20:30 online alle nivo's - Michelle

Donderdag

18:30 - 20:00 online alle nivo's - Jane

Vrijdag

8:30 - 10:00 online alle nivo's - Marlies

Zaterdag

9:00 - 10:30 online alle nivo's - Michelle

Zondag

9:30 - 11:00 online alle nivo's - Marlies


In-de-studio Rooster (Reigerweg 9, Rijswijk - achterkant Merlijn)

Alle lessen zijn Pralaya Yoga en geschikt voor alle nivo's

Dinsdag
18:30 - 20:00 - Pralaya alle nivo's - Jan

Zondag
9:30 - 11:00 - Pralaya alle nivo's - MarliesPrijzen online groepslessen


€ 2,50              online kennismakingsles
€ 9,-                online losse les
€ 20,-/maand   online replay only (1x/wk replay van een les naar keuze)
€ 30,-/maand   live & replay (1x/wk live & replay van een les naar keuze)
€ 45,-/maand   unlimited live en replay lessen

Voorwaarden:

- ingangsdatum lessenkaart is de dag van boeking van de eerste les
- leskaarten staan op naam van één persoon
- abonnementen zijn doorlopend en vinden plaats via automatische incasso. Opzeggen hiervan via info@pralayayoga.nl

Prijzen groepslessen in-de-studio

€ 10    kennismakingsles + tweede les gratis (binnen 7 dagen)    
€ 16    losse les
€ 70    5 lessenkaart  (9 weken geldig, € 14 per les)
€ 120  10 lessenkaart (12 weken geldig, € 12 per les)
€ 165  15 lessenkaart (15 weken geldig, € 11 per les)
€ 200  20 lessenkaart (10 weken geldig, € 10 per les)

Voorwaarden zijn gelijk aan die van de online lessen

Studentenprijzen offline lessen

Voor (aantoonbaar) full-time studenten, kunstenaars, dansers en muzikanten is er een korting op de normale prijzen van 20%.

€ 10    kennismakingsles, de tweede les is gratis (binnen 7 dagen)    
€ 13    losse les
€ 56    5 lessenkaart  (9 weken geldig, € 11,20 per les)
€ 96    10 lessenkaart (12 weken geldig, € 9,60 per les)
€ 132  15 lessenkaart (15 weken geldig, € 8,80 per les)
€ 160  20 lessenkaart (10 weken geldig, € 8 per les)

Voorwaarden zijn gelijk aan die van de online lessen
Signing in

Sign in for classes: https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Changes in the schedule will be in Momoyoga.


Online Schedule 

All classes are Pralaya Yoga and suited for all levels

Monday evenings
20:30 - 21:30 online all levels - Dorien

Tuesday evenings
21:00 - 22:00 online all levels - Marlies

Wednesday

10:00 - 11:00 online all levels - Marlies
19:30 - 20:30 online all levels - Michelle

Thursday evenings
18:30 - 20:00 online all levels - Jane

Friday mornings

8:30 - 10:00 online all levels - Marlies

Saturday mornings
9:00 - 10:30 online all levels - Michelle

Sunday mornings
9:30 - 11:00 online all levels - Marlies


In-studio classes starting 1st of July (Reigerweg 9, Rijswijk, backdoor of Merlijn)

All classes are Pralaya Yoga and suited for all levels

Tuesday evenings
18:30 - 20:00 - all levels - Jan

Sunday mornings
9:30 - 11:00 - all levels - MarliesPricing online group classes


€ 2,50              online first class

€ 9,-                online single class
€ 20,-/month   online replay only (1x/wk replay from a class of your choice)
€ 30,-/month   live & replay (1x/wk live & replay from a class of your choice)
€ 45,-/month   unlimited live and replay classes

Conditions:
- startdate of the class card or subscription is the day of booking
- class cards are personal and can't be used by others
- subscriptions are ongoing and are done thrue automatic debit. Cancelling goes thrue email: info@pralayayoga.nl

Pricing offline group classes

€ 10   first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 16   single class
€ 70   5 class card (exp 9 weeks, € 14 per class)
€ 120 10 class card (exp 12 weeks, € 12 per class)
€ 165 15 class card (exp 15 weeks, € 11 per class)
€ 200 20 class card (exp 10 weeks, € 10 per class)

Conditions are the same as for online classes

Studentpricing

For (demonstrable) full-time students, artists, dancers and musicians there is a 20% dicount on the normal pricing.

€ 10     first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 13   single class
€ 56   5 class card (exp 9 weeks, € 11,20 per class)
€ 96   10 class card (exp 12 weeks, € 9,60 per class)
€ 132 15 class card (exp 15 weeks, € 8,80 per class)
€ 160 20 class card (exp 10 weeks, € 8 per class)

Conditions are the same as for online classes