Rooster & Prijzen

Inschrijven

Schrijf je in via: 
https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Wijzigingen van een les staan in Momoyoga.


Rooster 

Maandag avond
20:30 - 22:00 alle nivo's - Maurits

Dinsdag ochtend
7:00 - 8:30 alle nivo's - Marlies
9:00 - 10:30  alle nivo's - Marlies

Dinsdag avond
18:30 - 19:45 alle nivo's - Jan

Woensdag
17:30 - 18:45 alle nivo's Michelle

Donderdag

18:30 - 20:00 alle nivo's - Jane

Vrijdag ochtend
7:00 - 8:30 alle nivo's - Marlies
8:45 - 10:15  alle nivo's - Marlies

Zaterdag
9:00 - 10:30 alle nivo's - Michelle

Zondag

9:30 - 11:00 beginners - Marlies
11:00 - 12:30 met ervaring - Marlies


Groepslessen duren 90 minuten, je kunt op ieder moment beginnen, aanmelden van tevoren wordt gewaardeerd maar hoeft niet.


Prijzen

€ 10,-    kennismakingsles, de tweede les is gratis (binnen 7 dagen)    
€ 15,-    losse les
€ 65,-    5-lessenkaart  (9 wk geldig, € 13,- per les)
€ 110,-  10-lessenkaart (12 wk geldig, € 11,- per les)
€ 150,-  15-lessenkaart (15 wk geldig, € 10,- per les)
€ 180,-  20-lessenkaart (10 wk geldig, € 9,- per les)

Voorwaarden:
- ingangsdatum lessenkaart is de dag van de eerste les
- betaling uiterlijk op de startdatum contant of overmaken op IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 t.n.v. M.C. de Koning
- leskaarten staan op naam van één persoon


Studentenprijzen

Voor (aantoonbaar) full-time studenten, kunstenaars, dansers en muzikanten is er een korting op de normale prijzen van 20%.

€ 10,-      kennismakingsles, de tweede les is gratis (binnen 7 dagen)    
€ 12,-    losse les
€ 52,-    5-lessenkaart  (9 wk geldig, € 10,40 per les)
€ 88,-    10-lessenkaart (12 wk geldig, € 8,80 per les)
€ 120,-  15-lessenkaart (15 wk geldig, € 8,- per les)
€ 144,-  20-lessenkaart (10 wk geldig, € 7,20 per les)

Voorwaarden zijn gelijk aan die van de normale kaarten.Signing in

Sign in for classes: https://www.momoyoga.nl/pralayayoga

Changes in the schedule will be in Momoyoga.

Schedule 

Monday evenings
20:30 - 22:00 all levels - Maurits

Tuesday mornings 
7:00 - 8:30 all levels - Marlies
9:00 - 10:30 all levels - Marlies

Tuesday evenings
18:30 - 19:45 all levels - Jan

Wednesday evenings
17:30 - 18:45 - Michelle

Thursday evenings
18:30 - 20:00 all levels - Jane

Friday mornings
7:00 - 8:30 all levels - Marlies
8:45 - 10:15 all levels - Marlies

Saturday 
9:00 - 10:30 all levels - Michelle

Sunday
9:30 - 11:00 beginners - Marlies
11:00 - 12:30 experienced - Marlies

Group classes take 90 minutes, you can start anytime, feel free to contact us if you'd like to attend a class.

Pricing

€ 10,-   first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 15,-   single class
€ 65,-   5-class card (exp 9 weeks, € 13,- per class)
€ 110,- 10-class card (exp 12 weeks, € 11,- per class)
€ 150,- 15-class card (exp 15 weeks, € 10,- per class)
€ 180,- 20-class card (exp 10 weeks, € 9,- per class)

Conditions:
- startdate of the classcard is the day of the first class
- payment on the startdate at the latest, cash or deposit on IBAN NL74 RABO 013.64.68.896 M.C. de Koning
- multiple class cards are personal and can't be used by others.
Studentpricing

For (demonstrable) full-time students, artists, dancers and musicians there is a 20% dicount on the normal pricing.

€ 10,-     first class, the second class is free (within 7 days)  
€ 12,-   single class
€ 52,-   5-class card (exp 9 weeks, € 10,40 per class)
€ 88,-   10-class card (exp 12 weeks, € 8,80 per class)
€ 120,- 15-class card (exp 15 weeks, € 8,- per class)
€ 144,- 20-class card (exp 10 weeks, € 7,20 per class)